CHÍNH SÁCH THU THẬP THÔNG TIN

1. Mục đích và cách thức thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin, bao gồm thông tin về khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng nhằm một hoặc một số các mục đích sau:

  • Cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ/sản phẩm
  • Tạo kênh liên lạc nhanh chóng và tiện lợi nhất giữa chúng tôi và khách hàng nhằm cung cấp kịp thời những thông tin khách hàng quan tâm
  • Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website hoặc sản phẩm/dịch vụ do chúng tôi cung cấp
  • Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.

2. Cách thức thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin theo các cách sau:

  • Thông tin mà khách hàng tự nguyện cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ thông tin mà khách hàng tự nguyện cung cấp cho chúng tôi khi điền vào những biểu mẫu cung cấp thông tin do chúng tôi yêu cầu, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại, ý kiến về sản phẩm/dịch vụ…
  • Thông tin chúng tôi thu thập được qua lịch sử truy cập của quá trình khách hàng quan tâm hoặc sử dụng sản phẩm/dịch vụ trên website của chúng tôi. Ví dụ: danh sách các sản phẩm khách hàng đã xem, bình luận, đánh giá khách hàng để lại về sản phẩm/dịch vụ.
  • Thông tin mà khách hàng tự nguyện cung cấp cho bên thứ ba mà khách hàng biết rõ thông tin này sẽ không được bảo mật và đã đồng ý cho phép bên thứ ba sử dụng hợp pháp.

3. Loại thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập các thông tin sau đây:

  • Tên, email, số điện thoại của khách hàng
  • Lịch sử khách hàng truy cập thông tin và tương tác với website hoặc các phương tiện thông tin liên hệ nào của chúng tôi.

Cookie là các đoạn văn bản nhỏ được sử dụng để lưu trữ thông tin trên trình duyệt web. Cookie được chúng tôi sử dụng để lưu trữ và nhận số nhận dạng cũng như thông tin khác trên máy tính, điện thoại và các thiết bị khác của bạn. Những công nghệ khác, bao gồm dữ liệu chúng tôi lưu trữ trên trình duyệt web hoặc thiết bị của bạn, số nhận dạng liên quan đến thiết bị của bạn và phần mềm khác, được sử dụng cho mục đích tương tự. Trong chính sách này, chúng tôi gọi tất cả những công nghệ này là “cookie”.

4. Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để cung cấp, duy trì và cải thiện các dịch vụ/sản phẩm hiện tại, phát triển các sản phẩm/dịch vụ mới.

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được nhằm cung cấp cho khách hàng thông tin mà khách hàng yêu cầu hoặc những thông tin chúng tôi cho rằng khách hàng quan tâm. Ví dụ, thông tin các sản phẩm/dịch vụ mà khách hàng yêu cầu thông tin chi tiết hoặc thông tin khuyến mại đối với sản phẩm/dịch vụ mà khách hàng quan tâm.

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để thông báo cho khách hàng biết về sản phẩm/dịch vụ hiện tại hoặc tương lai của chúng tôi. Ví dụ, cung cấp đến khách hàng thông tin về các sản phẩm sắp xuất mới.

Chúng tôi sử dụng cookie để xác minh tài khoản của khách hàng và xác định khi khách hàng đăng nhập để giúp bạn truy cập trang web dễ dàng hơn đồng thời hiển thị cho khách hàng các tính năng và trải nghiệm thích hợp.

Sử dụng cookie và thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ cho khách hàng một cách tốt nhất có thể, phù hợp với nhu cầu của bạn, nghiên cứu và cải thiện dịch vụ của mình.

Những thông tin mang tính chất quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào chỉ được gửi đến khách hàng khi chúng tôi được sự đồng ý của khách hàng và khách hàng có toàn quyền yêu cầu chấm dứt việc nhận toàn bộ hoặc một phần các thông tin bất kỳ từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ đề nghị khách hàng đưa ra sự đồng ý trước khi sử dụng thông tin cho một mục đích nào đó khác với các mục đích được nêu trong Chính sách này.

5. Cách truy cập và cập nhật thông tin của khách hàng

Mục tiêu của chúng tôi là minh bạch về những thông tin chúng tôi thu thập để khách hàng có thể nhận thức và đưa ra các lựa chọn sáng suốt về cách thông tin được sử dụng.

Bất cứ khi nào khách hàng cung cấp thông tin cho chúng tôi, chúng tôi cố gắng cung cấp cho khách hàng quyền truy cập thông tin cá nhân của khách hàng. Nếu thông tin đó không đúng, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho khách hàng các cách để cập nhật nhanh chóng hoặc xóa thông tin đó – trừ khi chúng tôi phải giữ thông tin đó cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp. Khi cập nhật thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng xác minh danh tính của mình trước khi chúng tôi xử lý yêu cầu của khách hàng.

Chúng tôi có thể từ chối các yêu cầu lặp lại nhiều lần một cách bất hợp lý, đòi hỏi các nỗ lực không tương xứng về kỹ thuật hoặc gây rủi ro đến sự riêng tư của người khác hoặc quá phi thực tế (ví dụ: các yêu cầu về thông tin trên hệ thống sao lưu).

Trong trường hợp chúng tôi có thể cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, chúng tôi sẽ làm như vậy miễn phí, trừ khi việc đó đòi hỏi sự nỗ lực không tương xứng. Chúng tôi cố gắng duy trì các thông tin không bị phá hoại do vô tình hay cố ý. Do vậy, sau khi khách hàng xóa thông tin khỏi dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể không xóa ngay bản sao còn lại khỏi máy chủ đang hoạt động của mình và có thể không xóa thông tin khỏi hệ thống sao lưu của chúng tôi.